Índex temàtic
No hi ha imatge establerta
Ref: 69896

Preu 
8000,00 €

GALERIE DES PEINTRES FLAMANDS. HOLLANDAIS ET ALLEMANDS. Ouvrage enrichi de Deux Cent une Planches gravées d'après les meilleurs Tableaux de ces Maîtres, par les plus habiles Artist

Imp. chez l'Auteur, chez Poignant y chez Pierre Fouquet junior. París y Amsterdam, 1792-1796 (vol. I: 1793; II: 1792; III: 1796). 43 cm. 3 tomos en 2 vol. de 3 h., XIV-96 pág., 1 h. (vol I.); 4 h., 107 pág. (con error de paginación: salta de p. 2 a 5), 2 h.; 5 h., 65 pág. con errores de paginación (vol. II, con tomos II-III). Anteportadas. Frontis con grabados de J. A. Piérron, de 1791 en los tres tomos. Profusamente ilustr. con 201 lám. (89 en t. I y 112 en t. II-III) de grabados que reproducen cuadros de las escuelas flamenca y alemana. Enc. en plena piel, lomera cuajada, nervios, ruedas, contrarruedas, cortes dorados. Exlibris de William Gott, con escudo y lema "Nec temere, nec timide" en ambos volúmenes. Leves señales de óxido.
Autor LEBRUN, Jean-Baptiste-Pierre.
DescripcióImp. chez l'Auteur, chez Poignant y chez Pierre Fouquet junior. París y Amsterdam, 1792-1796 (vol. I: 1793; II: 1792; III: 1796). 43 cm. 3 tomos en 2 vol. de 3 h., XIV-96 pág., 1 h. (vol I.); 4 h., 107 pág. (con error de paginación: salta de p. 2 a 5), 2 h.; 5 h., 65 pág. con errores de paginación (vol. II, con tomos II-III). Anteportadas. Frontis con grabados de J. A. Piérron, de 1791 en los tres tomos. Profusamente ilustr. con 201 lám. (89 en t. I y 112 en t. II-III) de grabados que reproducen cuadros de las escuelas flamenca y alemana. Enc. en plena piel, lomera cuajada, nervios, ruedas, contrarruedas, cortes dorados. Exlibris de William Gott, con escudo y lema "Nec temere, nec timide" en ambos volúmenes. Leves señales de óxido.
Comentari * Magnífica obra de J.-B-P. Lebrun (1748-1813), pintor, coleccionista y comerciante de arte, sobre las grandes obras y pintores de las escuelas flamenca y alemana de los siglos XV-XVII. Lebrun reunió una impresionante colección de reproducciones en grabado de obras de estos artistas, a cargo de una lista de grabadores listados en una tabla del vol. I, y las acompañó de breves biografías de los pintores reseñados, ordenadas por escuelas, con comentarios sobre los géneros que cultivaron y estimación de su valor; presta especial atención a las firmas y otros elementos de atribución y filiación de obras y autores, también recogidos en el índice alfabético de artistas. Según un apósito añadido al vol. I, este valioso ejemplar contiene pruebas de algunas láminas de la obra: "Galerie des Peintres... par Le Brun, Epreuves avant la lettre, superbe et tres-rare... The Author's own copy, and only two copies of Proofs"; en las tablas del contenido se ha señalado con lápiz las láminas que corresponden a aguafuertes y las que son pruebas. En el vol. I se conserva una carta en inglés enviada al posesor de la obra, William Gott, en agradecimiento por haberle prestado su ejemplar de Lebrun, ya que el propio es defectuoso ("I wish we may not discover as we grow older that there is as much trick in Print as Picture dealing"); le señala que el ejemplar de Gott contiene dos láminas que no se hallan en la primera edición ("the first state") (2 de mayo de 1827).
Autor

Titol

 

Butlletí de notícies

captcha 

Enllaços d' interès

 

 

 

 

 

   

Nota legal

Responsable del lloc web
Domini: www.libreriafarre.com
Titular: Josep Maria Farré Josa
Domicili social: Canuda, 24 - 08002 Barcelona
Tfn.: (+34) 933 183 234
Fax: (+34) 933 015 098
Correu electrònic: info@libreriafarre.com
Dades registrals:
NIF: 40858008-A


Condicions Generals
1. Limitacions d’ús
L’accés a aquest lloc web és gratuït i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o de registre. Els usuaris han d’emprar la informació continguda en aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de la Llibreria Antiquària Farré o tercers.
L’usuari no realitzarà a través dels serveis que la Llibreria Antiquària Farré posa a la seva disposició, cap acció que causi danys o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el correcte funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap tipus, transferint elements susceptibles de dur virus o de perjudicar, interferir o interceptar totalment o parcialment la present web.
La Llibreria Antiquària Farré no serà mai responsable de l’ús inadequat d’aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús incorrecte pugui comportar.
2. Limitació de responsabilitat
La Llibreria Antiquària Farré no garanteix que les seves pàgines siguin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables tothora. Es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense avisar prèviament, els continguts d’aquest lloc web i les Condicions Generals d’Accés.
En els casos que s’efectuin operacions de manteniment, reparació, actualizació o millora dels serveis, la Llibreria Antiquària Farré té el dret de suspendre temporalment l’accés al present lloc web, sense necessitat de preavís, així com de reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis sense perjudici per a ningú, procurant posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

D’aquesta forma, s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat, continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis o del profit que els usuaris hagin pogut donar al present lloc web.
3. Propietat Intel·lectual
La totalitat d’aquest lloc web i les parts que el componen estan protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.
Els drets de la propietat intel·lectual dels continguts d’aquest lloc web pertanyen a Llibreria Antiquària Farré -excepte els de les empreses amb les quals ha signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts- i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
L’exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de continguts és exclusiu de la Llibreria Antiquària Farré, sense perjudici de l’exercici per part de tercers del dret de citació.
L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació que s’obtingui sense citar expressament la seva procedència.
Únicament queda autoritzada la visualització i descàrrega per a ús personal i no comercial de l’usuari, i no es pot fer extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquest lloc web per part de l’usuari sense el permís exprés i per escrit de la Llibreria Antiquària Farré. La utilització d’aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.
4. Protecció de dades personals
L’usuari que proporcioni les seves dades personals és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant exonerada la Llibreria Antiquària Farré de qualsevol responsabilitat relativa a aquest punt.
Les dades personals que l’usuari subministri passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de la Llibreria Antiquària Farré, i seran tractades de forma confidencial conforme a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades Personals.
En virtut del que es disposa en els articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, la Llibreria Antiquària Farré posa en coneixement que té un fitxer amb dades de caràcter personal denominat NET2.
A través del subministrament de les seves dades, l’usuari autoritza el tractament automatitzat d’aquestes dades per a l’ús indicat pel mateix lloc web. L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se a la Llibreria Antiquària Farré amb domicili social al carrer Canuda, 24, 08002 Barcelona, o contactant a la següent adreça de correu electrònic: gemma@libreriafarre.com
5. VIncles o enllaços hipertextuals
Cap tercer pot establir relació de 'framing' entre les seves pàgines i l’actual lloc web. Pel que fa als enllaços inclosos en el present lloc web dirigits a d’altres llocs no gestionats per la Llibreria Antiquària Farré, aquesta institució manifesta que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i tampoc no és responsable dels seus respectius continguts.
Els vincles que l’actual web pugui contenir s’ofereixen només a títol informatiu, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts pels mateixos.
6. altres condicions
Les presents i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i la Llibreria Antiquària Farré es regiran per la legislació espanyola.
La utilització del lloc web implica l’acceptació de les anteriors Condicions Generals d’ús.